Kindercoaching

Wat is kindercoaching bij Kinderpraktijk Thijmke?

In de Kinderpraktijk help ik kinderen die met zichzelf in de knoei zitten. Die zichzelf wegcijferen, en die misschien anders behandeld worden of zelf misschien aan hun lotje worden overgelaten.
Deze kinderen voelen zich vaak niet goed, klagen over buikpijn, hoofdpijn of worden snel boos of agressief, zijn soms ook teruggetrokken of heel verdrietig. Krijgen vaak driftbuien of plassen in hun broek, ze durven niet goed zichzelf te zijn. 

Doordat ze niet tot hun recht kunnen komen, kunnen vaak problemen ontstaan zoals faalangst, slechte leerprestaties, driftbuien, weinig zelfvertrouwen, nachtmerries, onzekerheid, spanningen, stress en nog veel meer.
Toch zijn juist dit de kinderen met heel veel talenten en krachten die wij nu nog niet zien. Graag wil ik deze talenten en krachten naar het oppervlak halen en ze laten groeien in hun kunnen. Door creatieve oefeningen aan te bieden stimuleer ik de kinderen op hun eigen kunnen, en zal je zien dat het werkt omdat ze het zelf bedacht en ontwikkeld hebben.


Wat betekent dit voor het kind?

Het kind zal groeien in zijn/haar talent. Het kind zal meer zelfvertrouwen ontwikkelen, betere sociale contacten ontwikkelen en zo meer vriendjes en vriendinntejes kunnen maken. Maar denk ook aan betere schoolprestaties, een betere ontwikkeling en voornamelijk een gelukkiger en vrolijker kind!
Hij of zij leert met zichzelf om te gaan en herkent zijn of haar eigen manier van denken. Leert met eigen emoties omgaan zodat hij of zij de omgeving beter begrijpt en op deze manier begrijpt de omgeving ook het kind beter. Hierdoor zullen minder conflicten en frustraties ontstaan waardoor ruimte is om te groeien in zelfvertrouwen.


Wat betekent dit voor u als ouder?

Voor u als ouder betekent dit ook heel veel. Want als uw kind beter in zijn of haar vel zit zal dit ook rust geven voor u als ouder. Als er meer rust komt zal er ook meer energie komen. Door te leren uw kind te begrijpen zal de frustratie afnemen. U zult merken het ouderschap weer aan te kunnen. De band met uw kind zal verbeteren waardoor ze met problemen op latere leeftijd ook naar u blijven komen, denkend straks in de puberteit. Vaak hebben ouders het gevoel van falen als ze niet goed met hun eigen kind overweg kunnen.
Niets is minder waar. We hebben immers geen beschrijving gekregen bij de geboorte van onze kinderen. Onze kinderen zijn hele waardevolle kinderen. Juist deze kinderen met zoveel verborgen krachten zullen de "grote mensen" van de toekomst worden. 
U zult weer genieten van uw gezin. Daar draait het opvoeden toch om, Genieten!


Wat betekent dit voor uw gezin?

Door meer begrip voor en met elkaar kunt u meer met en van elkaar genieten. U kunt weer overal naar toe zonder bang te zijn dat uw kind een driftbui krijgt, of in de broek plast of dat u als ouder openbaar begint te mopperen of te schelden.
De rust zal wederkeren en banden onderling worden versterkt. Ook conflicten en frustratie's onderling zullen verminderen.