Mindfulness voor kinderen.

Wat is Mindfulness voor kinderen?

Eerst een korte uitleg over wat mindfulness is.
Mindfulness is het volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Als men het woord Mindfulness vertaalt betekent dit "Opmerkzaamheid of aandachtigheid!" Aandachtigheid richt zich vooral op opmerken. 
Jon Kabat Zinn en Thich Nhat Hanh zijn de oprichters van Mindfulness. Wereldwijd worden hun programma's gevolgd en worden er lessen in gegeven.
Beoefening van Mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn:

Bewust aanwezig in het hier en nu, zonder te oordelen.
"Mindfulness voor kinderen" is leven in het hier en nu en er aandacht voor hebben.
Kinderen kunnen dit al vaak heel goed.

Soms hebben ze nog een beetje hulp nodig om weer net een stapje verder te komen.
Als kinderen en ouders leren om meer in het hier en nu te zijn, kunnen ze ook meer genieten van het ouderschap en elkaar.
Kinderen die mindfulness beoefenen kunnen hier baat bij hebben bij bijvoorbeeld het maken van een toets, presentatie of een opdracht. 

Door ademhalingsoefeningen toe te passen, en deze samen te doen, kan een kind heel anders een toets in gaan. En betere "prestaties" leveren. Het kind kan laten zien wie hij/zij echt is en wat hij of zij allemaal kan
.Waarom ademhalingsoefeningen?

Je ademhaling is er altijd en is een mooie uitgangspositie om een oefening te doen.  
Graag wil ik een oefening met u doen:  nu u dit hier leest.
Ik wil u vragen om drie minuten rustig in en uit te ademen zonder te forceren. Gewoon leten op hoe u adem haalt. Gaat uw buik op en neer of meer de borstkast omhoog en omlaag. 
Heeft u een snelle ademhaling of juist heel rustig. 
Door gewoon even stil te staan bij uw ademhaling bent u in het hier en het nu.
U heeft zojuist uw eerste mindfulness oefening gedaan!

Hoe voelde deze oefening??

Dit is een van de kleine oefeningen die ik met u en uw kind samen doe.


Wat biedt Mindfulness voor kinderen specifiek voor kinderen.

Kinderen ervaren meer rust in hun hoofd en in hun lichaam. Ze worden bewust van hun eigen lichaam en kunnen dan ook sneller aangeven of en waar ze pijn hebben.
Het zorgt voor een goede nachtrust en daardoor krijgen uw kind en uzelf meer energie. Dit heeft ook weer positieve gevolgen voor de schoolprestaties.
Mindfulness voor kinderen bestaat uit ademhalingsoefeningen, meditatie-oefeningen, yoga oefeningen en zintuig oefeningen.

U kunt bij mij een 8 weekse training mindfulness voor kinderen volgen.
Heeft u vragen over de Mindfulness of over de oefeningen van de mindfulness, kunt u contact opnemen via het contact formulier.

Namasté